ОБАВЕШТЕЊЕ

Сви ученици од 1. до 8. разреда долазе у школу на наставу 1.9.2020. године по распореду који ће добити од учитеља/одељењских старешина. 

Родитељи ученика 1. и 5. разреда долазе на родитељски састанак 31.8.2020. године у термину који ће добити од учитеља/одељењског старешине.