Стручни сарадници

Марина Павловић, психолог 

Дипломирала психологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Ради као стручни сарадник у Основној школи "Танаско Рајић" од 2002. године. Стекла звање педагошки саветник 2012., самостални педагошки саветник 2016. а. 2019.године звање виши педагошки саветник. Иницирала и континуирано реализује огледне и угледне активности са ученицима, родитељима и наставницима школе. Аутор и реализатор седам програма обуке за наставнике, стручне сараднике и директоре и неколико стручних скупова које је акредитовао ЗУОВ. Члан Комисије за полагање испита за лиценцу Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Коаутор приручника "Школа и породица као партнери".

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Андријана Јовановић, педагог

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

У непосредном раду са ученицима и родитељима психолог и педагог школе стављају акценат на превенцију кроз едукацију на развојно значајне теме: адаптација на школски живот, самосталност у учењу, организација радног дана, стицање радних навика, учење са разумевањем, ненасилно решавање конфликата, адаптација на предметну наставу, болести зависности. Родитељи се оснажују у својој васпитној улози да знају која је њихова улога, односно на који начин конкретно они могу помоћи својој деци у наведеној проблематици.

Сматрајући да је важно да ученик на крају основног образовања буде способан да самостално донесе зрелу одлуку о наставку свог школовања психолог посебну пажњу придаје активностима из програма професионалне оријентације: професионално информисање, предавања, радионице, психолошко тестирање, индивидуално саветовање.

Едукацију, информисање и саветовање родитеља психолог и педагог реализују на родитељским састанцима, савету родитеља и индивидуално, а за најзначајније теме израђују и писане, едукативне материјале.

Психолог и педагог, поред планираног превентивног рада са ученицима и родитељима укључују се у решавање акутног проблема на нивоу одељења, групе или појединца када одељењски старешина процени да постоји стручна потреба.

У непосредном раду са наставницима психолог и педагог прате и подстичу њихов професионални развој.

Психолог и педагог су стручни „мост“ између школе и здравствених установа, центра за социјални рад, предшколских установа и других школа. Можете их „видети“ на наставном часу, часу одељењског старешине, предавању, радионици, индивидуалном саветовању, а родитељима излазе у сусрет да у складу са породичним и пословним обавезама могу заказати одговарајући термин за индивидуални разговор (тел.350-185).

Гордана Арсовић, логопед 

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 

 

Бибилиотека:

Софија Милићевић Крупеж, проф. српског језика и књижевности

Бојана Брајовић, проф. разредне наставе

Невена Николић, проф. разредне наставе

Душица Танасковић, проф. италијанског језика